Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Terroryzm Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy

24 czerwca 2016 roku w Hotelu Campanile w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
Celem wydarzenia była wymiana wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim kompleksowa, naukowa dyskusja dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostały nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Podczas Konferencji zaprezentowano zarówno teoretyczne rozważania o samym zjawisku terroryzmu, jak i praktyczne rozwiązania prewencyjne mające na celu niwelowanie skutków ataków.Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
•Prezydent m. Lublin,
•Wojskowa Akademia Techniczna.Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
•Miesięcznik e-terroryzm.pl,
•Portal nowa strategia.pl,
•Dwumiesięcznik „Ochrona Mienia i Informacji”,
•Miesięcznik Świat Medycyny i Farmacji.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy, którego członkowie wygłosili wykłady:
•Dr hab. Wojciech Janicki – Konflikty globalne jako tło działań terrorystycznych,
•Mjr dr n. biol. Aleksander Michalski – Terroryzm z wykorzystaniem czynników biologicznych – historia, aktualne problemy i perspektywiczne zagrożenia,
•Mgr Damian Duda – Terroryzm i jego 100 twarzy.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 30 uczestników z całej Polski. W Konferencji wzięli udział studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele Partnerów Konferencji. W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej.