II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Terroryzm Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy odbyła się 23 lutego 2018 r. w ECOTECH COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie.

Konferencję zainaugurowały wykłady plenarne Gości Honorowych:
• Dr Grzegorz Gil, który wygłosił wykład pt.: „Współczesny terroryzm – kontynuacja i zmiana”
• Ppłk dr inż. Paweł Majdan, który wygłosił wykład pt.: „Zasięg globalny oraz istota współczesnego terroryzmu”

Celem wydarzenia było stworzenie miejsca wymiany myśli i podjęcia akademickiej dyskusji na temat współczesnych form terroryzmu, a także jego aspektów historycznych oraz perspektyw na przyszłość. Zgromadzeni Uczestnicy i Goście skupili swoją uwagę na złożoności zjawiska terroryzmu wygłaszając prezentacje obejmujące analizę bezpieczeństwa, historycznych incydentów, czynników psychologicznych oraz skutków socjologicznych wybranych przypadków terroryzmu.

Obrady prowadzone w naukowym gronie specjalistów wielu gałęzi nauk rzuciły nowe światło na problemy, z którymi zmaga się współczesny świat w obliczu rosnącego zagrożenia i terroryzmu oraz możliwości dalszego rozwoju zjawiska.

W wydarzeniu wzięło udział 29 uczestników reprezentujących 15 jednostek naukowych z całej Polski.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Miesięcznik e-terroryzm.pl,
• Obserwator Międzynarodowy

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

• Mjr dr inż. Radosław Bielawski- Katedra Bezpieczeństwa Informacyjnego, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
• Dr Justyna Kięczkowska – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Dr Grzegorz Gil – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Ppłk dr inż. Paweł Majdan – Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie