VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Terroryzm Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy odbyła się 17 lutego 2023 roku.

Głównym celem Konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów między uczestnikami, integracja środowiska naukowego, a także dyskusja na temat terroryzmu. Podczas Wydarzenia zwróciliśmy szczególną uwagę na takie zagadnienia, jak m.in.: zagrożenia terrorystyczne, ekoterroryzm, czy globalne lub regionalne wymiary terroryzmu. W tematykę Konferencji wprowadzili nas Goście Honorowi: dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni) oraz dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Uczestnicy Wydarzenia mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego oraz wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych.

GOŚCIE HONOROWI:

dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB, Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Tytuł wystąpienia: Globalny wymiar współczesnego terroryzmu

dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz., Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: Płeć terroryzmu. Problem „dodawania kobiet” w badaniach nad terroryzmem

dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Polaryzacja zagrożeń terrorystycznych w kontekście geopolityki

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz., Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB, Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

dr Patrycja Lipold, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Damian Witczak, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

PATRONAT HONOROWY: Wojskowa Akademia Techniczna

Organizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.