VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Terroryzm Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy odbyła się w formie hybrydowej 25 lutego 2022 roku. Ideą wydarzenia była wymiana wiedzy oraz naukowa dyskusja skupiająca się wokół problemu terroryzmu.

Podczas Konferencji przedstawiono nie tylko teoretyczne rozważania na temat terroryzmu, ale również zaprezentowano praktyczne rozwiązania prewencyjne i te mające na celu niwelowanie skutków ataków. W tematykę spotkania wprowadziły nas wykłady Gości Honorowych, którymi byli: dr hab. Bartosz Bolechów (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. dr hab. Jarosław Gryz (Akademia Sztuki Wojennej). Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań związanych z terroryzmem, a także wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. Bartosz Bolechów,Zakład Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Jarosław Gryz, Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr Cyprian Kozera, Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr Paulina Piasecka, Centrum Badań nadTerroryzmem Collegium Civitas
  • dr Marzena Piłat, Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy to inicjatywa zrealizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.