III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Terroryzm Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy

22 lutego 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy. W Konferencji wzięło udział ponad 51 osób z 20 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele służb mundurowych oraz agencji ochrony.Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr. hab. Marka Pietrasia (Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: Współczesny terroryzm międzynarodowy.Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Refleksją zostały objęte nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Podczas Wydarzenia omówiono takie tematy, jak między innymi rola mediów w „epoce terroryzmu”, bioterroryzm, terroryzm chemiczny, cyberterroryzm czy społeczne, polityczne i gospodarcze skutki ataków terrorystycznych.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań związanych z terroryzmem, a także wysłuchania wystąpień o charakterze przeglądowym.

Komitet Naukowy:
 prof. dr hab. Ryszard Machnikowski, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki,
 prof. dr hab. Marek Pietraś, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr Jakub Olchowski, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr Artur Skorek, Zakład Izraela i Lewantu, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński,
 dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Prawa Wykonawczego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy mojasocjologia.pl,
• Polskie Radio Lublin,
• Portal psychologiczny psychologia.net.pl,
• Portal internetowy medtube.net.