IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Terroryzm Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy, odbyła się 21 lutego 2020 roku na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:
• prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Tytuł wystąpienia: Systemowe podejście do przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce
• dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Tytuł wystąpienia: Polskie prawo karne wobec zagrożeń terrorystycznych

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w postaci wystąpień ustnych oraz udziału w dyskusji dotyczącej terroryzmu przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci i pracownicy naukowi reprezentujący takie kierunki, jak politologia, socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe czy prawo. Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów i wiedzy między uczestnikami, a interdyscyplinarny charakter debaty przyczynił się do aktualizacji i popularyzacji omawianych zagadnień.

Komitet Naukowy:
 dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 prof. dr hab. Marek Pietraś, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 dr Grzegorz Gil, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr Justyna Kięczkowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr Izabela Anna Szkurłat, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Akademia Pomorska w Słupsku,
 dr Łukasz Wojciechowski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
– Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Patronat Honorowy:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Centrum Stosunków Międzynarodowych,
• Polskie Towarzystwo Geopolityczne,
• Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
• Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:
• Portal Psychologiczny Psychologia.net.pl,
• Portal Moja Socjologia,
• Przegląd Geopolityczny,
• TV Student.