V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Terroryzm Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy odbyła się online 18 lutego 2021 r. W Konferencji wzięło udział ponad 40 osób z różnych jednostek naukowych z Polski.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

  • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni – Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Tytuł wystąpienia: Terroryzm a redukcja ryzyka katastrof

  • dr Łukasz Wojciechowski – Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Tytuł wystąpienia: Rola mediów w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych – wybrane zagadnienia

Następnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań związanych z terroryzmem.

Komitet Naukowy:

  • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  • dr Grzegorz Gil, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • dr Izabela Anna Szkurłat, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku
  • dr Łukasz Wojciechowski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny: